OR

De ouderraad is een enthousiaste groep ouders die allerlei activiteiten organiseert voor de kinderen. Zij vergadert ongeveer eenmaal per maand waarbij ook altijd twee teamleden aanwezig zijn. De ouderraad verdeelt het werk over diverse commissies zodat niet iedereen op elk moment van het jaar even actief hoeft te zijn. Gelukkig hebben we een grote ouderraad maar ook daar vinden mutaties plaats en het is dus belangrijk elk jaar te toetsen of er nog ouders zijn die ook willen deelnemen in de raad.

Voor de meeste ouders is het gevoel van betrokkenheid bij school van hun kind(eren) een belangrijke reden om lid te worden van de ouderraad. Het lidmaatschap van de ouderraad geeft meer inzicht in het reilen en zeilen van onze school. En het is een prettige manier om het team een handje te helpen en met eigen ogen te zien hoe de leerlingen genieten van alle leuke activiteiten die tijdens en buiten de lessen om worden georganiseerd.
 

Taken van de ouderraad

De belangrijkste taken van de ouderraad zijn: het beheren van het schoolfonds, het organiseren en/of ondersteunen van activiteiten en festiviteiten en het organiseren van ouderavonden.
 

Ouderbijdrage

Elke ouderraad vraagt jaarlijks aan de ouders een vrijwillige ouderbijdrage. De hoogte van de ouderbijdrage verschilt per school. Voor de kinderen is deze ouderbijdrage erg belangrijk, omdat met de ouderbijdrage speciale schoolactiviteiten worden bekostigd, zoals feesten en projecten. Ook schoolreisjes en uitstapjes worden mogelijk gemaakt door de ouderbijdrage. De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks tijdens de algemene ouderavond van de OR bepaald, waarna deze na goedkeuring door MR wordt vastgesteld.
 

Vergaderingen

De OR vergadert meerdere malen per jaar. De vergaderdata zijn te vinden in onze kalender op deze website.
 

Jaarverslag

Hieronder vindt u het jaarverslag van de Ouderraad.


 

Contact

Heeft u interesse of vragen? Laat het ons weten. U kunt contact met ons opnemen door te mailen naar or.tuin17@wonderwijs.nl