Een prettige leef- en leeromgeving

 

Groeikracht

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich prettig en veilig voelen op school. Het welbevinden van elke leerling staat bij ons voorop.
Op onze school werken wij met een eigen leerlijn op het gebied van geluk, voelen, denken, varen en leren. Deze leerlijn is uniek en speciaal opgezet voor onze school en onze kinderen. Deze leerlijn heet Groeikracht en gaat verder dan alleen de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Groeikracht is een totaal aanbod samengesteld uit een aantal verschillende onderdelen en methodieken, zoals o.a. onze schoolregels en kernwaarden, een schoolbrede aanpak vanuit Leer- & Veerkracht, GroepsGeluk, het aanleren van executieve vaardigheden én activiteiten gericht op Groeimindset en het leren-leren.

Op deze manier werken we aan een inclusief aanbod, doen we allemaal dezelfde dingen, is er een mooie rode draad en spreken we allemaal dezelfde taal. Dit zien we ook terug binnen de hele school. Daar zijn we trots op.

Groeikracht bestaat uit de volgende 5 krachten:

 1. Gelukskracht: Schoolregels, Groepsgeluk, Glunderketting, Welbevinden, Optimisme & dankbaarheid, Verbindende communicatie
 2. Voelkracht: Gevoelsverkenner & Schatgravers, Gevoelswijzer, Sterke kanten & kwaliteiten
 3. Denkkracht: Groeimindset, Leerkuil, Gedachtenonderzoek
 4. Vaarkracht: Executieve vaardigheden
 5. Leerkracht: De 8 leer-krachten, Aandacht rust & ruimte, Adembubbel

Schoolregels en kernwaardenWij hechten veel waarde aan onze kernwaarden. Wij zijn van mening dat onze gedragsregels die hieraan gekoppeld zijn bijdragen tot een veilige en prettige leef- en leeromgeving.

Onze schoolregels/afspraken zijn:

 • Wij tonen respect
 • Wij zorgen voor veiligheid
 • Wij ontmoeten elkaar
 • Wij doen het samen
 • Wij zijn (samen) verantwoordelijk.

Leer- en VeerkrachtOnze school heeft een schoolbrede aanpak op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling en sociale vaardigheden vanuit de positieve psychologie van Leer- en Veerkracht. Het doel hiervan is het duurzaam versterken van de mentale veerkracht en het welbevinden van teamleden en leerlingen zodat iedereen op school gelukkig kan zijn en optimaal kan spelen, leren en werken.

Uit onderzoek blijkt dat een hogere mate van welbevinden niet alleen zorgt voor een toename in hoop, doorzettingsvermogen en eigenwaarde, maar ook in positief verband staat met leerprestaties. Kinderen die beter in hun vel zitten nemen meer initiatief tot leren, zijn meer gemotiveerd om te leren, zijn effectiever in het leerproces, hebben meer plezier en voelen zich meer betrokken op school waardoor ze betere leerprestaties behalen.

Prettige emoties zoals rust, tevredenheid en blijdschap zorgen voor een verbetering in cognitief functioneren en maken ons denken creatiever, flexibeler en meer oplossingsgericht. Daarnaast zorgen bepaalde specifieke onderdelen van de positieve psychologie zoals aandachttraining voor een vergroting van het werkgeheugen en concentratievermogen. Kortom; je goed voelen zorgt voor een optimaal leervermogen.

Leer & Veerkracht is geen methode maar een manier van omgaan met elkaar. Dat uit zich niet in het volgen van standaard lessen maar is geïntegreerd in onze hele dag. Leer & Veerkracht is een geïntegreerde aanpak. Geen losse elementen, maar geluk inpassen in onze school, in de omgang met elkaar, en in de bestaande lesstof. We kijken naar onszelf. We kijken met een open blik naar de ander, die zoeken we op en vervolgens doen we het samen. Als de kinderen goed in hun vel zitten, zichzelf kennen, de ander waarderen en geluk ervaren, vinden ze het leuker om samen te leren en leren ze beter.

GroepsGelukMet GroepsGeluk – systemisch werken in de klas – maken wij de dynamiek van de groep zichtbaar middels houten poppetjes, picto’s, symbolen en ander klein materiaal op tafel. Hierdoor krijgen zowel de leerkracht als de leerlingen inzicht in de processen die spelen in de groep. Wanneer wij deze dynamiek zichtbaar maken, hebben wij een effectieve tool in handen om een fijn pedagogisch klimaat te creëren. In lastige situaties kunnen wij direct de balans herstellen. Zo blijft elke groep gelukkig en in een gelukkige groep kan iedereen zich optimaal ontwikkelen.

Met GroepsGeluk bieden wij een aanbod gericht op:

 • Rust in je groep en/of team
 • Een fijn pedagogisch klimaat
 • Kijken achter gedrag
 • Zicht op onzichtbare knelpunten
 • Grip op de groepsdynamiek
 • De balans herstellen
 • Nieuwe verbindingen

Wanneer je de dynamiek zichtbaar maakt van een klas of groep, heb je als leerkracht direct handvatten om in lastige situaties snel de balans te herstellen. Met een groepsopstelling maken leerlingen hun interne proces en beleving extern. Hierdoor krijgen zowel de leerkracht als de leerlingen inzicht in de processen die spelen in de groep. Je kunt daarbij denken aan pestsituaties, ruzies, groepsdruk, onderlinge irritaties, maar ook vriendschappen.

Executieve vaardigheden, AutometafoorNaast bovenstaande competenties, besteden we ook veel aandacht aan het aanleren van de zogenaamde executieve vaardigheden. Ze hebben te maken met het leren omgaan met je eigen emotie en gedrag. Hoe regel je jouw eigen emotie, reactie, aandacht en/of concentratie? Hoe onthoud je iets? Hoe blijf je bij een taak of opdracht? Hoe plan je iets? Wat is belangrijk? Deze vaardigheden vormen de basis voor een goede werkhouding waardoor een leerling tot leren kan komen. Wij gebruiken de autometafoor om deze vaardigheden eigen te maken en zichtbaar te maken.

Leer-krachten om te leren 'leren'

Binnen Groeikracht helpen wij onze leerlingen ook bij het ontwikkelen van hun meta-cognitieve vaardigheden. Het betreft de kennis en vaardigheden om het eigen denken, handelen en leren te organiseren, te sturen en te controleren. De volgende 8 leer-krachten komen aan bod:

 1. Concentreren
 2. Doorzetten
 3. Samenwerken
 4. Nieuwsgierig zijn
 5. Proberen
 6. Fantasie gebruiken
 7. Jezelf blijven verbeteren (controleren)
 8. Genieten van het leren.