Tijden en roosters

Schooltijden

Op onze school gebruiken wij een continurooster.
 

 

Unit 1-2 en 3-4

Unit 5-6 en 7-8

Maandag

8.15 -14.15

8.15 -14.15

Dinsdag

8.15 -14.15

8.15 -14.15

Woensdag

8.15 -12.15

8.15 -12.15

Donderdag

8.15 -14.15

8.15 -14.15

Vrijdag

8.15 -12.15

8.15 -14.15


Elke ochtend is er een inloop van 8.05 tot 8.15 uur. Om 8.05 uur gaat het eerste belsignaal en gaan de schooldeuren open voor alle groepen. Elke unit heeft een speciale ingang. Bij binnenkomst loopt iedereen naar het eigen lokaal.
Ouders mogen hierbij mee naar binnen om hun zoon/dochter even te begeleiden of om bijvoorbeeld naar het werk te kijken van hun zoon/dochter.

Het tweede belsignaal om 8.15 uur is het teken dat we met de lessen starten. Wij vragen ouders om tijdig te vertrekken, zodat wij echt om 8.15 uur met de lessen kunnen beginnen.

Indien u als ouder vóór of tijdens schooltijd iets wilt melden bij de leerkracht, dan gebruikt u hiervoor de ouderapp Parro. Via Parro stuurt u een bericht naar de leerkracht. Geef hierin aan welke vraag u heeft, wat de leerkracht moet weten of dat u een afspraak wenst. De leerkracht is dan direct op de hoogte en zal indien nodig later even contact met u opnemen. Afspraken worden na schooltijd (vanaf 13.00 of 15.00 uur) gepland.

Pauzetijden: eten, drinken​ en buitenspelen

Op basisschool Tuin 17 stimuleren we gezond eten. Voor de ochtendpauze mogen de kinderen wat drinken en een gezond tussendoortje meenemen. Voor de middagpauze mag er drinken en een gezonde lunch meegegeven worden. Op onze school zijn koelkasten aanwezig. Indien gewenst kan de lunch dus gekoeld bewaard worden.

Alle units spelen (minimaal) 2x per dag buiten. Unit 1-2 speelt eventueel (ook) andere tijden buiten.

Gymles groep 1-2

De kinderen van unit 1-2 krijgen gymles in het speellokaal binnen ons eigen schoolgebouw. Kleuters hoeven geen speciale gymkleding mee naar school te nemen. Op advies van de schoolarts moeten de kleuters wel allemaal gymschoenen dragen. Omdat deze gymschoenen meerdere keren per week gebruikt worden, blijven de gymschoenen op school. Bij mooi weer spelen de kleuters vaak buiten.

Gymles groepen 3 t/m 8

De leerlingen van unit 3-4, 5-6 en 7-8 gaan naar de sporthal in zalencomplex De Bongerd. Elke stamgroep gymt minimaal 1,5 uur per week. De lessen worden 2 dagen per week samen met studenten van HPC Zetten vormgegeven en begeleid.

Het dragen van gymkleding en gymschoenen is voor deze leerlingen verplicht in verband met de veiligheid. De gymkleding bestaat uit een gymbroek met T-shirt, dan wel een gympakje, en gymschoenen (let op: geen glad profiel of donkere zolen). De gymschoenen mogen pas tijdens de gymles aangetrokken worden (niet thuis).

Daarnaast is het erg belangrijk dat de kinderen met lange haren deze in een staart, vlecht of knot dragen. Na elke les gaan de gymspullen mee naar huis om gewassen te worden. Wij vragen om alle kleding (dus ook de schoenen) te voorzien van een duidelijk merkteken of naam, dan blijft dit herkenbaar in het geval er iets kwijtraakt. Laat het ons weten als uw kind niet mee kan doen aan de gymlessen.