Ziekmelding

 

Als uw kind ziek is, of om een andere reden de school niet kan bezoeken, verzoeken wij u om dit telefonisch of schriftelijk (Parro) aan ons door te geven. Telefonische ziekmeldingen graag vóór 08.15 uur, dus niet onder schooltijd. Afwezigheid wegens bezoek aan huisarts, specialist e.d. graag doorgeven via Parro aan de groepsleerkracht. Het is voor de school belangrijk om te weten of uw kind een besmettelijke ziekte heeft, zoals de bof, rode hond etc. Wanneer uw kind niet aanwezig is zonder opgaaf van reden, maken wij ons zorgen. Daarom het verzoek uw kind tijdig af te melden.