Ziekmelding

Als uw kind ziek is, of om een andere reden de school niet kan bezoeken, verzoeken wij u om dit tijdig even telefonisch (026-4722287) of schriftelijk (Parro) aan ons door te geven. Telefonische ziekmeldingen graag vóór 08.15 uur, dus niet onder schooltijd.
Afwezigheid wegens bezoek aan huisarts, specialist e.d. graag doorgeven via Parro aan de groepsleerkracht.
Wanneer uw kind zonder opgaaf van reden afwezig is, maken wij ons zorgen. Indien nodig nemen we dus even contact met u op.

Het is voor de school belangrijk om te weten of uw kind een besmettelijke ziekte heeft, zoals de bof, rode hond etc. Geef dit daarom altijd even door.