Onze school

Een samenwerkingsschool

Basisschool Tuin 17 bestaat officieel vanaf 1 augustus 2020. De school is ontstaan door een fusie van RK basisschool de Haafakkers en openbare basisschool de Klimboom. Hierdoor is basisschool Tuin 17 een officiële samenwerkingsschool geworden die breed toegankelijk is. Basisschool Tuin 17 is een school die een open sfeer uitstraalt, waar leerlingen en ouders zich veilig en welkom voelen. De school heeft een hoge ouderbetrokkenheid. Het centrale woord is dan ook ‘ontmoeten’, in de ruimste zin van het woord. Onze school is en blijft volop in beweging.

Naast het werken met moderne methoden voor lezen, taal en rekenen, bieden wij met het IPC-onderwijs (International Primary Curriculum) eigentijds, toekomstgericht en thematisch onderwijs. Daarnaast vinden wij het belangrijk om leerlingen waarden, normen en eigenaarschap aan te leren. Dit komt vooral naar voren in onze visie en de methodiek van Leer- en Veerkracht en het 'Leren zichtbaar maken'. 

Brede school de Vogeltuin

Onze school maakt onderdeel uit van Brede school de Vogeltuin. Binnen deze brede school wordt er samengewerkt met de Skar, Spo, de Koningin Julianaschool en de bibliotheek. Hier wordt op één locatie onderwijs en opvang aangeboden aan leerlingen van 0 t/m 12 jaar.

Populatie

Onze school is ontstaan door een fusie van RK basisschool de Haafakkers en OBS de Klimboom.

De populatie van de school is een goede afspiegeling van de Heterense gemeenschap. Wij hebben ongeveer 190 leerlingen.