Communicatie met ouders

Wij vinden het belangrijk om in contact te blijven met ouders. Wij maken daarbij gebruik van verschillende mogelijkheden.

Hoe worden onze ouders geïnformeerd?

Ontmoeten

Elke ochtend is er voor ouders de gelegenheid om tijdens de inloop hun kind naar school te brengen en te begeleiden naar de groep en leerkracht.

Gesprekkencyclus

Elk jaar nodigen wij ouders standaard uit voor 3 gesprekken. Deze oudergesprekken bestaan uit een startgesprek een rapportgesprek en een eindgesprek.

  • Het doel van het startgesprek is om nader met elkaar kennis te maken. Ouders (en leerlingen) krijgen de gelegenheid om formulieren vooraf in te vullen waarop zij datgene kunnen aangeven wat belangrijk is voor de leerkracht om te weten. Daarnaast worden er persoonlijke (leer)doelen van de leerling besproken.
  • Het doel van het rapportgesprek is om samen te kijken naar behaalde resultaten en (leer)doelen. Zijn de resultaten in lijn der verwachting? Waarom wel of niet? Samen gaan we in gesprek om te kijken welke leer- of onderwijsbehoeften er zijn voor de aankomende periode.
  • Het doel van het eindgesprek is om het jaar te evalueren. We kijken samen terug op het afgelopen schooljaar. We praten over de behaalde resultaten en (leer)doelen. Zijn de beoogde doelen behaald? Waarom wel of niet? Wat is er aankomend jaar nodig? Wederom gaan we samen in gesprek om te kijken welke leer- of onderwijsbehoeften er zijn voor de aankomende periode.

Educatief partnerschap, Ouders - IKC de Tamboerijn

Vanaf groep 5 voeren wij driehoeksgesprekken. Hierbij zijn zowel de ouder(s), de leerling als de leerkracht(en) aanwezig. Wij zijn namelijk samen verantwoordelijk voor het leerproces en samen kunnen wij het onderwijs versterken. De leerlingen mogen zelf vertellen waar ze al goed in zijn, wat ze nog lastig vinden, waar ze hulp bij nodig hebben en welke (leer)doelen ze hebben voor aankomende tijd. Zo leren ze zichzelf al beter kennen, worden ze verantwoordelijk voor hun eigen keuzes en zijn hierdoor al meer ‘eigenaar’ van hun eigen leerproces.
Leerlingen van de groepen 1 t/m 4 mogen tijdens de gesprekken aansluiten. Dit is echter niet verplicht.

Voor sommige leerlingen zijn er specifieke onderwijsbehoeften en/of is er extra ondersteuning gewenst. Het is dan belangrijk dat er vaker gesprekken met ouders plaatsvinden. In dat geval worden er tussendoor gesprekken gepland. Dit kan zowel op uitnodiging van school als ouders.

Informatieavond/kijkmoment

In het begin van het schooljaar krijgt u tijdens een informatieavond de gelegenheid om samen met uw zoon/dochter een kijkje in de groep te nemen. Samen bekijkt en bespreekt u wat er allemaal te zien en te doen is. Uw ontvangt informatie over bepaalde aspecten van het onderwijs en maakt kennis met de groepsleerkracht(en) van uw kind. Hij/zij zal u op deze avond ook van groepsspecifieke informatie voorzien.

Nieuwsbrieven

Zodra er nieuws is, ontvangt u via Parro en de mail een nieuwsbrief.

Mail

Af en toe is er een speciaal verzoek of ander nieuws dat niet in een nieuwsbrief thuis hoort. Dit ontvangt u dan per mail.

Parro (Ouder-app)

Via de app Parro kunnen ouders berichten, foto’s en documenten ontvangen die de directie en/of de leerkracht(en) met hen wil delen. Ook worden gesprekken via de app gepland.

Website

Op onze website vindt u informatie, berichten en documenten van de school.

Schoolgids

In deze gids staan alle gegevens die betrekking hebben op onze school en onze werkwijze.

Ouderenquêtes en tevredenheidsonderzoeken

Wij hechten waarde aan de mening van ouders. Wij maken daarom gebruik van enquêtes en tevredenheidsonderzoeken om deze mening in beeld te krijgen.