Kennismaking en aanmelding


Als kinderen naar de basisschool gaan, is dat een bijzondere stap. Het is een mooie nieuwe fase in het leven van een kind. Het kind krijgt te maken met een andere dagindeling en nieuwe kinderen en leerkrachten. Ook de ouder(s) gaan een nieuwe fase in. Niet alleen moeten de ouders hun kind ineens toevertrouwen aan een school, ze krijgen ook zelf veel met school te maken. Natuurlijk is de overgang naar school minder groot dan vroeger doordat veel kinderen al een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal bezochten. Toch blijft de stap naar de school speciaal. Ouder(s) hebben soms veel vragen. De eerste vraag is uiteraard; welke school kies ik voor mijn kind?

Oriëntatiegesprek en rondleiding

Om een goed beeld te krijgen van Tuin 17, nodigen wij u van harte uit om contact op te nemen met de school voor een oriënterend gesprek en een rondleiding. In dit gesprek wordt u geïnformeerd over de werkwijze van de school, krijgt u de gelegenheid om vragen te stellen en leiden wij u rond in ons schoolgebouw. Op deze wijze hopen wij uw kind en u als ouders een beeld te geven van de sfeer en werkwijze op onze school.

U kunt uw kind aanmelden via onderstaand aanmeldingsformulier.

Aanmeldingsformulier basisschool Tuin 17, Brede school De Vogeltuin

Aanmeldingsprocedure

U meldt uw kind schriftelijk aan bij onze school, minimaal 10 weken voor uw kind zou moeten starten. Zodra wij het aanmeldingsformulier ontvangen hebben, start de toelatingsprocedure. Wij volgen hierbij de aanmeldingsprocedure van PassendWijs. Meer informatie hierover vindt u hier.

  • Nadat uw aanmelding is ontvangen, heeft de school 6 weken de tijd (met een verlenging van 4 weken) om uw kind te plaatsen, extra onderzoek te verrichten of, als dat nodig is, te zoeken naar een andere passende school.
  • Voor de meeste aanmeldingen geldt dat een kind gewoon wordt ingeschreven, maar heel soms is meer informatie of onderzoek nodig om te kunnen inschatten of en welke ondersteuning nodig is (In dat geval neemt de intern begeleider contact met u op). Er wordt samen gekeken of uw kind direct (volledig) kan starten, uw kind geleidelijk instroomt of misschien uw kind niet geplaatst kan worden. In sommige situaties zal mogelijk voor een ander traject gekozen gaan worden. Dat heeft te maken met de afspraken die hiervoor gelden binnen 'Passend onderwijs'. Meer informatie hierover vindt u hier.)
  • Indien onze school passend blijkt, volgt er een definitieve inschrijving.
  • Minimaal 10 weken voordat uw kind 4 jaar wordt, neemt de leerkracht contact met u op en wordt u uitgenodigd voor een tweede kennismakingsgesprek. Tijdens het gesprek maken we nader kennis en delen we de nog verder benodigde informatie met elkaar.
  • Ieder kind kan 5 wenmomenten (dagdelen) meedraaien, in de weken voordat het 4 jaar wordt. Deze wenmomenten worden in overleg tussen ouders en leerkracht bepaald.
  • De kinderen die in juli, augustus of september 4 jaar worden, starten direct na de zomervakantie en hebben in principe geen wenmomenten. Zij kunnen in de laatste schoolweek voor de zomervakantie wel gezellig een dagje meedraaien en kennismaken met de nieuwe klasgenootjes. Deze dag zitten alle leerlingen in de nieuwe samenstelling van na de vakantie al bij elkaar!
  • De ouders van de kinderen die in december jarig zijn, worden geadviseerd hun kind pas in januari naar school te laten gaan. Eventuele wenmomenten in deze maand vinden plaats in overleg tussen leerkracht en ouders.
Andere afspraken die gelden:
  • Er wordt altijd contact opgenomen met het Kinderdagverblijf, Peuterspeelzaal, Gastouder of vorige school om informatie op te vragen betreffende de nieuwe leerling.
  • Kinderen die bij ons starten moeten overdag zindelijk zijn. Ouders dienen te melden dat hun kind niet zindelijk is voordat het kind bij ons op school begint. In overleg wordt dan bepaald wanneer het kind wel kan beginnen.

Verhuizen

Komt u naar Heteren verhuizen en zoekt u een school? Ook dan nodigen wij u van harte uit om contact op te nemen met onze school voor een oriënterend kennismakingsgesprek en een rondleiding. In dit gesprek wordt u geïnformeerd over de werkwijze van de school, krijgt u de gelegenheid om vragen te stellen en leiden wij u rond in ons schoolgebouw. Op deze wijze hopen wij het kind en u als ouders een beeld te geven van de sfeer en werkwijze op onze school.

Samen bespreken we of onze school kan voldoen aan de leer- en onderwijsbehoeften die uw kind nodig heeft en kijken we of onze school de beste plek is voor uw zoon of dochter. Ook wordt er door ons contact opgenomen met de huidige school.

Wanneer uw kind aangenomen is mag hij/zij uiteraard alvast een kijkje in de groep komen nemen, meedraaien en de nieuwe klasgenoten ontmoeten om te wennen aan de nieuwe schoolomgeving.

Overstap

Als u binnen Heteren de overstap wilt maken naar onze school, leggen wij tevens contact met de andere school. Samen overleggen we wat het beste is voor uw kind.

Neem gerust contact met ons op om een afspraak te maken. Dit mag via het contactformulier of telefonisch.