Missie en visie


Missie

‘Samen leren voor het leven.’ 

Visie

Basisschool Tuin 17 inspireert, stimuleert en begeleidt leerlingen in hun ontwikkeling tot gelukkige, kritische en zelfstandige (wereld)burgers. Zij staan vanuit gelijkwaardigheid, verdraagzaamheid en respect in verbinding met zichzelf en anderen en leveren een bijdrage aan een duurzame omgeving.

Kernwaarden

Op onze school hechten wij erg veel waarde aan:
  • Respect
  • Veiligheid
  • Ontmoeten
  • Samen
  • Verantwoordelijk

Kernkwaliteiten

Op onze school hebben wij de krachten gebundeld van twee scholen. Wij hebben 'het beste uit twee werelden' gehaald. Deze krachten komen o.a. naar voren in onze kernkwaliteiten:
  • Toekomstgericht onderwijs
  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Een prettige leef- en leeromgeving
  • Relatie en communicatie
  • Maatschappelijke betrokkenheid
Een verdere uitleg vindt u ook op deze website onder de verschillende submappen binnen deze website (Onze school - Ons onderwijs).

Ons motto

Ik zie mezelf.
Ik zie jou.
Ik zoek je op.
We doen het samen!