Persoonlijke ontwikkeling 


Elk kind is uniek en ontwikkelt zich op een eigen manier. Wij vinden het daarom belangrijk dat er aandacht is voor deze persoonlijke ontwikkeling van alle leerlingen. Dit doen wij o.a. door:
  • Aandacht voor pedagogische en onderwijskundige behoeften.
  • Aandacht voor stimulerende factoren (wat stimuleert de ontwikkeling, wat helpt de leerling, waar is de leerling goed in, etc.).
  • Aandacht voor belemmerende factoren (wat houdt de ontwikkeling tegen, waar heeft de leerling last van, waar heeft de leerling moeite mee, etc.).
  • Het ontwikkelen van eigenaarschap bij leerlingen, waarbij zijzelf eigenaar worden van het eigen leerproces en hierbij verantwoordelijkheid leren nemen voor hun eigen ontwikkeling.
  • Het ontwikkelen van zelfstandigheid bij leerlingen, waardoor zijzelf in staat zijn om bepaalde opdrachten alleen uit te voeren of problemen alleen op te lossen. Zelfredzaamheid wordt hierdoor ook gestimuleerd.
  • Het stellen van (leer)doelen, waardoor kinderen zichzelf beter leren kennen. Ze beseffen waarom ze iets leren (doelen), ze ervaren hoe ze kunnen leren (strategieën) en daardoor ontwikkelen ze wat ze moeten leren (kennis van de wereld om hen heen).