De Leertuin


Naast bovenstaand aanbod, hebben we ook onze Leertuin. Dit is een extra aanbod voor o.a. hoog- en meerbegaafde leerlingen, maar ook voor alle andere leerlingen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling, groeimindset, executieve vaardigheden en leren leren. De Leertuin vindt elke week plaats op vrijdagmiddag.

Elke periode tussen twee vakanties in kijken we welke leerlingen baat hebben bij een dergelijk extra aanbod. Het aanbod in zo'n periode wordt dan ook afgestemd op de specifieke onderwijsbehoeften.