Zorg en ondersteuning

Protocol Leerlingenzorg

In ons Protocol Leerlingenzorg staat te lezen hoe de zorgstructuur - de zorg/ondersteuning aan onze leerlingen - georganiseerd is.

Protocol Leerlingenzorg (pedagogisch en didactische ondersteuning), basisschool Tuin 17

Gedrags- en pestprotocol

Wij vinden dat we gezamenlijk, dus ouders, leerkrachten en kinderen, moeten zorg dragen voor een veilige leer - en speelomgeving. Binnen onze school maken we daarom gebruik van het zogenaamde gedragsprotocol en pestprotocol. Er is een stappenplan opgesteld dat in werking treedt als wij merken dat er sprake is van incidenteel of structureel onaanvaardbaar (pest)gedrag. Tevens hanteren wij ter aanvulling het veiligheidsbeleid van Wonderwijs.

Gedragsprotocol, basisschool Tuin 17
Pestprotocol, basisschool Tuin 17
Veiligheidsbeleid Wonderwijs

Specialisten in huis

Graag willen wij u ook informeren over de aanwezigheid van een grote diversiteit aan specialisten op onze school. Naast onze gespecialiseerde teamleden zijn er ook meerdere organisaties binnen ons gebouw aanwezig die ons, de leerlingen en u kunnen helpen en ondersteunen wanneer dit nodig is.

Specifieke deskundigheid

Medewerker/organisatie

 

Pedagoog

Henrieke Middelhoven

Vakspecialist bewegingsonderwijs

Henrieke Middelhoven

Specialist het jonge kind (basis)

Marja Maas, Thelma Frentz, Danielle Creuwels

Specialist hoogbegaafdheid

Danielle Creuwels

Executieve functies (de Kleine Kapitein)

Marja Maas, Thelma Frentz

Specialist Leer- & Veerkracht / Groeimindset

Danielle Creuwels

Specialist GroepsGeluk, Schatgravers en Gevoelsverkenner

Josta van Onna

Kindercoaching

Karlijn Onstenk, Josta van Onna

Rekenen ‘Met sprongen vooruit’

Chantal van Ralen, Thelma Frentz, Marja Maas, Marjolein Frederiks

Master SEN (special education needs)

 Chantal van Ralen

Gedragsspecialist

Chantal van Ralen, Danielle Creuwels, Josta van Onna

Specialist IPC

Chantal van Ralen

Intern contactpersoon

Cindy Bakker

Pestcoördinator

Cindy Bakker

 

 

Ergotherapie

Zorg op Maat

Begeleiding gericht op kinderen met een hulpvraag op het gebied van bewegen en gedrag

Intraverte

Behandeling van kinderen en jongeren van 0-18 jaar en hun ouders op het gebied van opgroeien en opvoeden

Kind en Meer

Dyslexiebehandeling

RID