Een overzicht van ons onderwijs


Hieronder vindt u een overzicht van de vakgebieden, leermiddelen, methodieken, activiteiten en samenwerkingen die wij gebruiken m.b.t. ons onderwijs.

 Vakgebieden

Leermiddelen/ methodes 

Bijzondere afspraken 

Gymnastiek
(o.a. zintuiglijke en lichamelijke ontwikkeling)

 

Verschillende bronnen 

Samenwerking Overbetuwe Beweegt. 

 

Samenwerking HPC Zetten 

 

Nederlandse taal
(o.a. taal, 
spelling en grammatica)

 

 • Staal (taal, spelling en grammatica) 
 • Preventieve spellingaanpak van José Schraven 

 

Bepaalde taalonderdelen worden geïntegreerd aangeboden binnen IPC. 

 

Technisch Lezen 

 • Klankgebaren José Schraven 
 • Fonemisch bewustzijn 

 • Veilig leren lezen 

 • LIST lezen

We gebruiken vanaf groep 1/2 de methodiek van LIST-lezen als uitgangspunt. 

 

Begrijpend lezen 

 • Nieuwsbegrip 
 • Denkend lezen

Wij gebruiken diverse bronnen. De strategieën en vaardigheden van Nieuwsbegrip en Denkend lezen worden gecombineerd aangeboden om het actief en denkend lezen te ontwikkelen. 

 

Rekenen en wiskunde 

 

 

 • Gecijferd bewustzijn 
 • Wereld in getallen (WIG5)
 • Met sprongen vooruit

 

Engelse taal 

 

Join In

Groep 1-4 spelenderwijs aanbod

Vanaf groep 5 t/m 8
 structureel aanbod

Aardrijkskunde 

 

IPC 

 

 

 Topografie

 Junior Bosatlas topo  Vanaf groep 6 wordt topografie aangeboden. 

Geschiedenis 

 

IPC 

 

Natuur en techniek 

 

IPC 

Samenwerking met NME (Natuur en Milieu Educatie) 

 

Samenwerking met Marant (Edukids Lab) 

 

Schrijven 

 

 • Schrijfdans 
 • Klinkers

 

Maatschappelijke verhoudingen, waaronder staatsinrichting 

 

IPC 

 

Geestelijke stromingen, levensbeschouwing

 

 • IPC 
 • Trefwoord 

 

 

Creativiteit
(o.a. tekenen, handvaardigheid en muziek)

IPC 

Samenwerking met CMK (Cultuur met kwaliteit) voor cultuureducatie. 

 

Deelname aan ‘Meer muziek in de klas’ (muziekeducatie d.m.v. vakdocent) 

 

Bevordering sociale redzaamheid, waaronder gedrag in het verkeer 

 

 • Groeikracht
 • VVN verkeerspoort 

Groep 7 doet mee aan het Nationale VVN theoretisch en praktisch verkeersexamen. 

 

1x per 2 jaar Streetwise (ANWB) 

 

Bevordering van gezond gedrag 

 

Overbetuwe Beweegt 

 

Sociaal- emotionele ontwikkeling:
(o.a. schoolveiligheid/ welbevinden van de leerlingen)

Groeikracht

 

Bevordering actief burgerschap en sociale integratie, overdragen kennis over/kennismaking met de diversiteit van de samenleving 

 

 • IPC  
 • Groeikracht

Wij doen mee met diverse lokale activiteiten. 


Voor wat betreft IPC en leesonderwijs hebben wij een nauwe samenwerking met de Bibliotheek. Zij leveren ons allerlei materialen die aansluiten bij het thematisch onderwijs en LIST lezen.