Vervangingsbeleid

Wij werken met een intern ‘Vervangingsbeleid’ om de afwezigheid van leerkrachten op te vangen.

Wanneer een leerkracht vervangen moet worden, volgen wij onderstaande stappen:
  • STAP 1: De vervangingspool wordt ingeschakeld voor vervanging;
  • STAP 2: De duo collega wordt benaderd om de mogelijkheden van vervanging te verkennen;
  • STAP 3: Collega’s worden benaderd die aangegeven hebben extra te willen/kunnen werken;
  • STAP 4: Ondersteunende en ambulante collega’s (o.a. managementteam) worden benaderd;
  • STAP 5: Wanneer geen vervanging mogelijk is, worden de ouders hierover via Parro en/of mail geïnformeerd. De kinderen worden de eerste dag op school opgevangen. De kinderen worden die dag dan over de overige groepen verdeeld. Zij krijgen werk mee uit de eigen groep. Vanaf de tweede dag (als er dan nog steeds geen vervanging is) verwachten wij dat de kinderen thuis opgevangen zullen worden.