Ons onderwijs

Visiegestuurd

Het onderwijs op onze school is gebaseerd en gebouwd op onze visie. Wij kijken steeds weer vanuit deze visie naar ons onderwijs. We werken vanuit het waarom, hoe en wat en houden ons doel voor ogen. We stellen onszelf o.a. de vragen:
 • Waarom doen we 'het'?
 • Hoe doen we 'het'?
 • Wat zetten we in om dat te bereiken?

Doen we de goede dingen en doen we de dingen goed?

Krachten bundelen

Op onze school hebben wij de krachten gebundeld van twee scholen. Wij hebben 'het beste uit twee werelden' gehaald. Deze krachten komen o.a. naar voren in onze kernkwaliteiten. Binnen ons onderwijs richten wij ons op de totale ontwikkeling van de leerling. Wij staan voor:

 • Toekomstgericht onderwijs 
 • Persoonlijke ontwikkeling 
 • Een prettige leef- en leeromgeving
 • Relatie en communicatie 
 • Maatschappelijke betrokkenheid

Ons onderwijs wordt dusdanig vormgegeven dat we kinderen leren:

 1. Waarom ze leren: we werken leerdoelgericht (leerdoelen).
 2. Hoe ze leren: we werken proces- en ervaringsgericht (leerproces, strategieën, vaardigheden en ervaringen)
 3. Wat ze leren: we werken opbrengstgericht (leeropbrengst, kennis).