Ouders

Op Tuin 17 hebben ouders een belangrijke rol. Ouders zijn betrokken en willen graag meedoen. Wij zijn van mening dat een kind zich het best ontwikkelt in de driehoek ouders - kind - school.

Wij vinden het belangrijk dat ouders betrokken (kunnen) zijn bij de school. Onze kernwaarden zijn respect, veiligheid, ontmoeten, samen en verantwoordelijk. Deze kernwaarden zijn van belang voor alle betrokkenen. Als school tonen wij daarom respect, zorgen wij dat ouders zich veilig voelen, ontmoeten we elkaar zoveel mogelijk, doen we het samen en zijn we samen verantwoordelijk!

Dit doen wij o.a. door ouders de ruimte te geven om ons te ontmoeten, met hen in gesprek te gaan, maar ook door te informeren, hun mening te vragen en hen de gelegenheid te geven betrokken te kunnen zijn als hulpouder, OR-lid, MR-lid of GMR-lid.