Relatie en communicatie


'Zonder relatie geen prestatie'. Wij vinden het belangrijk dat alle betrokkenen in relatie staan met elkaar om tot ontwikkeling te kunnen komen. Binnen ons onderwijs besteden wij daarom veel aandacht aan het samen leven, spelen, leren en werken met elkaar. Het unitonderwijs en het vergroten van de coachende rol van zowel de leerkracht als de leerling, waarbij het voeren van gesprekken (dialoog) een belangrijke rol heeft, leveren een grote bijdrage aan het ontwikkelen van een goede relatie en communicatie.