Kinderraad

Op onze school hebben we een kinderraad. De school draait immers om de kinderen. Het is belangrijk om te weten wat er in de kinderen omgaat, te luisteren naar wat er speelt en er vervolgens met elkaar mee aan het werk te gaan.

Wat is het doel?

De kinderen worden gestimuleerd na te denken over en zich in te zetten voor de school. Ze leren zo beter zelfstandig te denken, opkomen voor hun rechten/belangen en te uiten wat er in hun omgaat. Kortom actief burgerschap!

Door het invoeren van een kinderraad worden kinderen meer betrokken bij schoolse zaken en dat maakt hen mede verantwoordelijk voor het wel en wee op hun school. Tijdens de bijeenkomsten van de kinderraad kunnen ze daadwerkelijk meebeslissen en hun ideeën laten horen. Ze leren te komen met weloverwogen en onderbouwde plannen en ideeën.

De kinderen doen ervaring op met vergaderen. Ze praten en denken mee over een onderwerp, ze leren onbelangrijke informatie te zeven, te bemiddelen, leiding te geven, te notuleren, samen te werken en verantwoordelijkheid te dragen.
 

Wie hebben er zitting in de Kinderraad?

 • Juf Marjolijn is de voorzitter van de kinderraad.
 • De Kinderraad zelf bestaat uit 6 leerlingen.
 • Uit de groepen 5 tot en met 8 nemen elk 2 vertegenwoordigers zitting in de raad.
 • Iedere groep beslist samen wie er zitting mag nemen in de Kinderraad.
   

Wat zijn jaarlijks terugkerende activiteiten voor de kinderraad?

 • We blikken terug op activiteiten/festiviteiten die er zijn geweest. Denk aan o.a. Kerst, Sint, Kinderboekenweek, Carnaval, Schoolfeest, sportdag enz.
 • We denken mee over activiteiten/ festiviteiten die nog gaan komen. Wat moet er zeker gebeuren en waar moet aan gedacht worden, zodat de werkgroepen hier vooraf op kunnen inspelen.
 • We koppelen terug hoe het gaat met lopende zaken in de klas.
 • De sfeer op school wordt besproken. Hoe verloopt het buitenspelen, wordt er gepest, loopt het lekker in de klas?
 • En we hebben een eigen brievenbus, zodat leerlingen ons post kunnen sturen