Schooltijden

 

Continurooster

Op onze school gebruiken wij een continurooster.

Elke ochtend is er een inloop van 8.05 tot 8.15 uur. Bij binnenkomst loopt iedereen direct naar het eigen lokaal. Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.
  • Om 8.05 uur gaat het eerste belsignaal en gaan de schooldeuren open voor alle groepen. U mag hierbij mee naar binnen om uw zoon/dochter even te begeleiden of om bijvoorbeeld naar het werk te kijken van uw zoon/dochter.
  • Indien u als ouder vóór of tijdens schooltijd iets wilt melden bij de leerkracht, dan gebruikt u hiervoor Parro (deze ouder-app is voor alle nieuwe ouders aankomend schooljaar ook beschikbaar). Via Parro stuurt u een bericht naar de leerkracht. Geef hierin aan welke vraag u heeft, wat de leerkracht moet weten of dat u een afspraak wenst. De leerkracht is dan direct op de hoogte en zal indien nodig later even contact met u opnemen. Afspraken worden na schooltijd gepland.
  • Het tweede belsignaal om 8.15 uur is het teken dat we met de lessen starten. Wij vragen ouders om tijdig te vertrekken, zodat wij echt om 8.15 uur met de lessen kunnen beginnen.
  • Laat s.v.p. kinderwagens op de gang staan in verband met de veiligheid in school.

Pauzetijden, eten en drinken
Alle units spelen (minimaal) 2x per dag buiten.


Op basisschool Tuin 17 kiezen we voor gezond eten. Voor de ochtendpauze mogen de kinderen wat drinken en een gezond tussendoortje meenemen. Voor de middagpauze mag er drinken en een gezonde lunch meegegeven worden. Op onze school zijn koelkasten aanwezig. Indien gewenst kan de lunch dus gekoeld bewaard worden.

GymroosterDe kinderen van unit 1-2 krijgen gymles in het speellokaal binnen ons eigen schoolgebouw. Kleuters hoeven geen speciale gymkleding mee naar school te nemen. Op advies van de schoolarts moeten de kleuters wel allemaal  gymschoenen dragen. Omdat deze gymschoenen meerdere keren per week gebruikt worden, blijven de gymschoenen op school. Bij mooi weer spelen de kleuters vaak buiten.

De leerlingen van unit 3-4, 5-6 en 7-8 gaan naar de sporthal in zalencomplex De Bongerd. Elke stamgroep gymt 2x per week. De lessen worden 2 dagen per week samen met studenten van HPC Zetten vormgegeven en begeleid.

Het dragen van gymkleding en gymschoenen is voor deze leerlingen verplicht in verband met de veiligheid. De gymkleding bestaat uit een gymbroek met T-shirt, dan wel een gympakje, en gymschoenen (let op: geen glad profiel of donkere zolen). De gymschoenen mogen pas tijdens de gymles aangetrokken worden (niet thuis). Daarnaast is het erg belangrijk dat de kinderen met lange haren deze in een staart, vlecht of knot dragen. Na elke les gaan de gymspullen mee naar huis om gewassen te worden. Als u alle kleding (dus ook de schoenen) voorziet van een duidelijk merkteken, dan blijft dit herkenbaar in het geval er iets kwijtraakt. Laat het ons weten als uw kind niet mee kan doen aan de gymlessen.