Tijden en roosters

Schooltijden

Op onze school gebruiken wij een continurooster.

Unit 1-2 en 3-4

Unit 5-6 en 7-8

Maandag

8.15-14.15

8.15-14.15

Dinsdag

8.15-14.15

8.15-14.15

Woensdag

8.15-12.15

8.15-12.15

Donderdag

8.15-14.15

8.15-14.15

Vrijdag

8.15-12.15

8.15-14.15


Elke ochtend is er een inloop van 8.05 tot 8.15 uur. Om 8.05 uur gaat het eerste belsignaal en gaan de schooldeuren open voor alle groepen. Elke unit heeft een speciale ingang. Bij binnenkomst loopt iedereen naar het eigen lokaal.
Ouders mogen hierbij mee naar binnen om hun zoon/dochter even te begeleiden of om bijvoorbeeld naar het werk te kijken van uw zoon/dochter.

Het tweede belsignaal om 8.15 uur is het teken dat we met de lessen starten. Wij vragen ouders om tijdig te vertrekken, zodat wij echt om 8.15 uur met de lessen kunnen beginnen.

Indien u als ouder vóór of tijdens schooltijd iets wilt melden bij de leerkracht, dan gebruikt u hiervoor de ouderapp Parro. Via Parro stuurt u een bericht naar de leerkracht. Geef hierin aan welke vraag u heeft, wat de leerkracht moet weten of dat u een afspraak wenst. De leerkracht is dan direct op de hoogte en zal indien nodig later even contact met u opnemen. Afspraken worden na schooltijd (vanaf 13.00 of 15.00 uur) gepland.

Pauzetijden: eten, drinken​ en buitenspelen

Op basisschool Tuin 17 stimuleren we gezond eten. Voor de ochtendpauze mogen de kinderen wat drinken en een gezond tussendoortje meenemen. Voor de middagpauze mag er drinken en een gezonde lunch meegegeven worden. Op onze school zijn koelkasten aanwezig. Indien gewenst kan de lunch dus gekoeld bewaard worden.

Alle units spelen (minimaal) 2x per dag buiten. Unit 1-2 speelt eventueel (ook) andere tijden buiten.

Ochtendpauze

 

Middagpauze

 

Unit 1-2 en 3-4

9.50-10.10 uur 

Unit  1-2 en 3-4

11.45-12.05

Unit 5-6 en 7-8

10.10-10.30  uur 

Unit 5-6

12.05-12.25

 

 

Unit 7-8

12.25-12.45


Gymles groep 1-2

De kinderen van unit 1-2 krijgen gymles in het speellokaal binnen ons eigen schoolgebouw. Kleuters hoeven geen speciale gymkleding mee naar school te nemen. Op advies van de schoolarts moeten de kleuters wel allemaal  gymschoenen dragen. Omdat deze gymschoenen meerdere keren per week gebruikt worden, blijven de gymschoenen op school. Bij mooi weer spelen de kleuters vaak buiten.

Gymrooster groepen 3 t/m 8

De leerlingen van unit 3-4, 5-6 en 7-8 gaan naar de sporthal in zalencomplex De Bongerd. Elke stamgroep gymt 2x per week. De lessen worden 2 dagen per week samen met studenten van HPC Zetten vormgegeven en begeleid.

Dinsdag 

 

 

8.30 - 9.15 uur   

Stamroep 7/8 

Stamgroep 7 

9.15 - 10.00 uur   

Stamgroep 6 

Stamgroep 8 

Woensdag (begeleiding HPC) 

 

 

8.30 - 9.15 uur   

Stamgroep 6 

Stamgroep 5/6 

9.15 - 10.00 uur   

Stamgroep 3 

Stamgroep 4 

Donderdag (begeleiding HPC) 

 

 

8.30 – 9.15 uur   

Stamgroep 8 

Stamgroep 7/8 

9.15 – 10.00 uur   

Stamgroep 7 

Stamgroep 5 

Vrijdag 

 

 

8.30 - 9.15 uur   

Stamgroep 5/6 

Stamgroep 5 

9.15 - 10.00 uur   

Stamgroep 3 

Stamgroep 4 


Het dragen van gymkleding en gymschoenen is voor deze leerlingen verplicht in verband met de veiligheid. De gymkleding bestaat uit een gymbroek met T-shirt, dan wel een gympakje, en gymschoenen (let op: geen glad profiel of donkere zolen). De gymschoenen mogen pas tijdens de gymles aangetrokken worden (niet thuis).

Daarnaast is het erg belangrijk dat de kinderen met lange haren deze in een staart, vlecht of knot dragen. Na elke les gaan de gymspullen mee naar huis om gewassen te worden. Wij vragen om alle kleding (dus ook de schoenen) te voorzien van een duidelijk merkteken of naam, dan blijft dit herkenbaar in het geval er iets kwijtraakt. Laat het ons weten als uw kind niet mee kan doen aan de gymlessen.

Vakantierooster

Vakantie/ vrije dag

Data

Herfstvakantie

19 okt. t/m 23 okt 2020

Kerstvakantie

21 dec. 2020 t/m 1 jan. 2021

Voorjaarsvakantie

15 febr. t/m 19 febr. 2021

Goede Vrijdag

2 april 2021

2e Paasdag

5 april 2021

Koningsdag

27 april 2021

Meivakantie

3 mei t/m 7 mei 2021

Hemelvaartvakantie

10 t/m 14 mei 2021

2e Pinksterdag

24 mei 2021

Zomervakantie

19 juli t/m 27 augustus 2021


Studie(mid)dagen

 • Dinsdag 1 september studiemiddag. Alle leerlingen zijn om 12.15 uur vrij.
 • Donderdag 12 november studiemiddag. Alle leerlingen zijn om 12.15 uur vrij.
 • Woensdag 10 februari studiedag. Alle leerlingen zijn de hele dag vrij.
 • Donderdag 4 maart studiemiddag. Alle leerlingen zijn om 12.15 uur vrij.
 • Maandag 26 april studiedag. Alle leerlingen zijn de hele dag vrij.
 • Woensdag 23 juni studiedag. Alle leerlingen zijn de hele dag vrij.
 • Dinsdag 6 juli studiemiddag. Alle leerlingen zijn om 12.15 uur vrij.

Extra vrije dagen leerlingen unit 1-2 en 3-4

 • Vrijdag 25 september (na Feestdag Tuin 17)
 • Vrijdag 16 oktober (voor herfstvakantie)
 • Vrijdag 18 december (voor kerstvakantie)
 • Maandag 22 februari (na voorjaarsvakantie)
 • Dinsdag 6 april (na Tweede Paasdag)