Een prettige leef- en leeromgeving
Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich prettig en veilig voelen op school. Het welbevinden van elke leerling staat bij ons voorop. Wij hechten daarom veel waarde aan begrippen zoals respect, veiligheid, ontmoeten, samen en verantwoordelijk(heid). Wij zijn van mening dat onze gedragsregels die hieraan gekoppeld zijn bijdragen tot een veilige en prettige leef- en leeromgeving. Onze gedragsregels zijn: 

Leer- & Veerkracht

Op onze school werken wij intensief met Leer- & Veerkracht. Middels de aanpak en methodiek van Leer- & Veerkracht creëren wij, vanuit onze waarden, een positieve leef- en leeromgeving.

Meer informatie over Leer- & Veerkracht op onze school vindt u hier.

GroepsGeluk
Per maart 2022 zijn wij een GroepsGeluk-school. Met deze werkwijze werken wij aan het geluk van alle leerlingen binnen een groep, zodat iedereen zich optimaal kan ontwikkelen.

Meer informatie over GroepsGeluk bij ons op school vind je hier.