Een overzicht van ons onderwijs
Hieronder vindt u een overzicht van de vakgebieden, leermiddelen, methodieken, activiteiten en samenwerkingen die wij gebruiken m.b.t. ons onderwijs.

 Vakgebieden

Leermiddelen/ methodes 

Bijzondere afspraken 

Zintuiglijke en lichamelijke ontwikkeling 

 

Verschillende bronnen 

Samenwerking Overbetuwe Beweegt. 

 

Samenwerking HPC Zetten 

 

Nederlandse taal 

 

Staal (taal, spelling en grammatica) 

Preventieve spellingaanpak van José Schraven 

 

Bepaalde taalonderdelen worden geïntegreerd aangeboden binnen IPC. 

 

Technisch Lezen 

Klankgebaren José Schraven 

Fonemisch bewustzijn 

Veilig leren lezen 

LIST lezen 

 

 

We gebruiken vanaf groep 3 de methodiek van LIST-lezen als uitgangspunt. 

 

Begrijpend lezen 

Nieuwsbegrip 

Denkend lezen 

 

Wij gebruiken diverse bronnen. De strategieën en vaardigheden van Nieuwsbegrip en Denkend lezen worden gecombineerd aangeboden om het actief en denkend lezen te ontwikkelen. 

 

Rekenen en wiskunde 

 

 

Gecijferd bewustzijn 

Wereld in getallen (WIG)
Met sprongen vooruit

 

Engelse taal 

 

Take it Easy 

Groep 5 t/m 8 

Aardrijkskunde 

 

IPC 

Vanaf groep 6 wordt topografie aangeboden. 

 

Geschiedenis 

 

IPC 

 

Natuur en techniek 

 

IPC 

Samenwerking met NME (Natuur en Milieu Educatie) 

 

Samenwerking met Marant (Edukids Lab) 

 

Schrijven 

 

Schrijfdans 

Pennenstreken 

 

 

Maatschappelijke verhoudingen, waaronder staatsinrichting 

 

IPC 

 

Geestelijke stromingen 

 

IPC 

Trefwoord 

 

 

Expressie-activiteiten 

 

IPC 

Samenwerking met CMK (Cultuur met kwaliteit) voor cultuureducatie. 

 

Deelname aan ‘Meer muziek in de klas’ (muziekeducatie d.m.v. vakdocent) 

 

Bevordering sociale redzaamheid, waaronder gedrag in het verkeer 

 

Leer- en Veerkracht 

VVN verkeerspoort 

Groep 7 doet mee aan het Nationale VVN theoretisch en praktisch verkeersexamen. 

 

1x per 2 jaar Streetwise (ANWB) 

 

Bevordering van gezond gedrag 

 

Overbetuwe Beweegt 

 

Schoolveiligheid/ welbevinden van de leerlingen 

Leer- en Veerkracht 

 

Bevordering actief burgerschap en sociale integratie, overdragen kennis over/kennismaking met de diversiteit van de samenleving 

 

IPC  

Leer-en Veerkracht 

Wij doen mee met diverse lokale activiteiten. 


Voor wat betreft IPC en leesonderwijs hebben wij een nauwe samenwerking met de Bibliotheek. Zij leveren ons allerlei materialen die aansluiten bij het thematisch onderwijs en LIST lezen.