Missie en visie

 


Missie

‘Samen leren voor het leven.’ 

Visie

Basisschool Tuin 17 inspireert, stimuleert en begeleidt leerlingen in hun ontwikkeling tot gelukkige, kritische en zelfstandige (wereld)burgers. Zij staan vanuit gelijkwaardigheid, verdraagzaamheid en respect in verbinding met zichzelf en anderen en leveren een bijdrage aan een duurzame omgeving.

Kernwaarden

  • Respect  
  • Veiligheid  
  • Ontmoeten  
  • Samen  
  • Verantwoordelijk

Kernkwaliteiten

  • Toekomstgericht onderwijs  
  • Persoonlijke ontwikkeling  
  • Een prettige leef- en leeromgeving  
  • Relatie en communicatie  
  • Maatschappelijke betrokkenheid

Ons motto

Ik zie mezelf. 
Ik zie jou. 
Ik zoek je op. 
We doen het samen!