Wereldoriëntatie met IPC


IPC Nederland

We werken op het gebied van wereldoriëntatie met IPC waarin alle zaakvakken (Aardrijkskunde, Geschiedenis, Natuur & Techniek) en de creatieve vakken aan bod komen.

Wat is IPC?

Het International Primary Curriculum (IPC) is een aanbod van lessen voor het basisonderwijs (groep 1 t/m 8) waarin leren centraal staat. Kinderen leren op hun best door boeiende, actieve en zinvolle lessen. IPC helpt de school en de leerkracht hierbij. Het streven van IPC is om kinderen te laten leren, zo effectief en leuk mogelijk, op basis van hoge verwachtingen. Leerlingen werken aan hun zelfvertrouwen en ontdekken volop hun eigen talenten. Het is daarbij onmisbaar dat kinderen ook begrip leren hebben voor elkaar. Ze leren zich verplaatsen in de belevingswereld van hun klasgenootjes en in die van andere mensen, dichtbij en ver weg. Leren over normen en waarden – waarde(n)vol leren – is daarbij onmisbaar.

Het aanbod van lessen

Hoe ziet het aanbod van lessen er in de klas uit? Wat kan de leerkracht verwachten? En de allerbelangrijkste vraag: hoe leren kinderen met IPC?

IPC-thema

IPC werkt met duidelijk omschreven leerdoelen en thema’s. Van Missie naar Mars tot Circus en van Regenwoud tot Voortrekkers van verandering. Het zijn stuk voor stuk onderwerpen om kinderen enthousiast en betrokken te maken.
Het sluit aan op de emotionele en geestelijke ontwikkeling van het kind en is zo opgebouwd dat de focus op het leerproces ligt. Het aanbod van lessen wordt met regelmaat geüpdatet met oog voor actualiteit en de laatste stand van zaken in de wetenschap.

IPC in de praktijk

Hoe werkt een IPC-thema in de praktijk? We nemen als voorbeeld het thema ‘Chocolade’. Bij het vak kunst ontwerpen leerlingen een verpakking. Bij geschiedenis wordt chocolade in een historisch perspectief gezet en leggen we de verbanden met het heden. Bij het vak natuur staat voedsel als brandstof centraal en bij aardrijkskunde worden kinderen uitgenodigd om te onderzoeken waar op aarde cacaobomen groeien.

Je werkt met een overkoepelend thema waarin alle zaak- en creatieve vakken aan bod komen. De vakken staan bij IPC niet op zichzelf, maar zijn met elkaar verbonden. Leerlingen leren verbanden zien tussen de vakken, nemen actiever deel aan het onderwijs en leren denken vanuit verschillende invalshoeken.

Vaste structuur

Een thema heeft een vaste structuur. Leren staat in IPC centraal. Elke thema wordt op een inspirerende manier geopend. De opening is bedoeld om kinderen betrokken en enthousiast te maken. Dan volgt de ‘kennisoogst’. Welke kennis is al aanwezig bij de kinderen? Er wordt onder meer gewerkt met mindmaps (visuele schema’s) die helpen kinderen in te zien wat ze al weten van een onderwerp.
Dan volgt een uitleg door de leraar met oog voor ‘the big picture’. Eenmaal klaar zijn de kinderen voldoende uitgerust om op onderzoek uit te gaan en hun bevindingen te verwerken. De leerkracht is de coach en in de buurt om waar nodig te helpen. Uiteindelijk sluiten we het thema af waarbij de leeropbrengst gevierd wordt.

Alle stappen van een thema, van kennisoogst tot eindresultaat, worden uitgewerkt op een IPC-wand. Hierdoor wordt het hele leerproces zichtbaar gemaakt. Kinderen zien dan werkelijk welke kennis en vaardigheden het thema heeft opgeleverd. Het ‘leren’ is voor iedereen zichtbaar!

Voor de allerkleinsten: IEYC

Voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar is het International Early Years Curriculum (IEYC) ontwikkeld. Net als het IPC is het IEYC ontwikkeld met oog voor de laatste stand van zaken in de wetenschap. Denk bijvoorbeeld aan onderzoek naar het lerende peuterbrein.

Het IEYC helpt het brein van het jonge kind spelenderwijs leren. Op die manier stimuleren we optimaal de persoonlijke, emotionele en sociale ontwikkeling van het jonge kind. Een bijkomend voordeel van het IEYC is dat kinderen vertrouwd raken met de IPC-werkwijze voordat ze naar groep 3 gaan.

Assessment for Learning

Om effectief te leren en om het leren te verbeteren heb je relevante feedback nodig. Het Assessment for Learningprogramma helpt daarbij. Het hanteert een simpele filosofie: kinderen goed laten leren is onlosmakelijk verbonden met goed evalueren. Dankzij een goede evaluatie weet je welke vervolgstappen in het leerproces nodig zijn.

De IPC-units geven de leerling continue de mogelijkheid om kennis, vaardigheden en begrip te oefenen, te evalueren en te verbeteren. Dit gebeurt aan de hand van IPC-leertaken en een effectieve feedback die past bij de verschillende leeftijdsfases van het kind. Met het Assessment for Learning worden kinderen eigenaar van hun leren. Dat wil zeggen dat leerlingen zelf input leveren en dat jij samen met hen de voortgang monitort.

De 21e-eeuwse vaardigheden

De term 21e-eeuwse vaardigheden is in het leven geroepen om leerlingen optimaal voor te bereiden op een steeds veranderende, vaak onbekende toekomst.

IPC en de 21e-eeuwse vaardigheden

De 21e-eeuwse vaardigheden komen volop aan bod in het IPC-onderwijs. De vaardigheden creativiteit en kritisch denken spelen een fundamentele rol in het IPC-leerproces. Kinderen leren zelf richting en kleur geven aan hun leerproces. IPC prikkelt de leerlingen voortdurend om zelf het heft in handen te nemen.
Ook werken leerlingen aan hun sociale en culturele vaardigheden. Hoe leren we over onszelf? Hoe leren we over de ander? En hoe staan we open voor een andere blik op de wereld?

Als we het over 21e-eeuwse vaardigheden hebben dan spreken de ICT-gerelateerde vaardigheden ongetwijfeld tot de verbeelding. Onze levens spelen zich voor een steeds groter deel af in een digitale wereld. ICT-basisvaardigheden, informatievaardigheden, mediawijsheid en computational thinking nemen een prominente plek in binnen alle IPC-thema’s.

Persoonlijke ontwikkeling

Persoonlijke ontwikkeling is een belangrijke bouwsteen van IPC. Daarom stelt IPC (naast het IPC-curriculum) 8 persoonlijke en sociale doelen die de basis vormen
voor de ervaringen van de kinderen tijdens de lessen.

 We onderscheiden doorgaans de volgende 8 doelen:
  • Onderzoek
  • Aanpassingsvermogen
  • Veerkracht
  • Moraliteit
  • Respectvol gedrag
  • Communicatie
  • Zorgzaamheid
  • Samenwerking

IPC-informatie voor ouders vindt u hier.