Verlof

 

Wilt u verlof voor uw kind aanvragen, dan verzoeken wij u om bij de directie een verlofformulier te halen. De directeur zal aan de hand van de leerplichtwet bepalen of het verlof geoorloofd of ongeoorloofd is. Bij ongeoorloofd schoolverzuim is de directeur verplicht om dit te melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Overbetuwe.